Indkaldelse Generalforsamling mandag 24 september 2018 kl. 19:30 i Øland Medborgerhus

29.august 2018. Til Øland Kraftvarmeværks forbrugere. Indkaldelse til generalforsamling mandag 24 september 2018 kl. 19:30 i Øland Medborgerhus. Dagsorden. Valg af dirigent Beretning for det forløbne regnskabsår. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. Budget for indeværende drift år fremlægges. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.   Indkomne forslag fra andelshaverne. Valg af bestyrelsesmedlemmer:    På valg er: Kresten Kodal Sørensen, Per Mortensen og Bjarne […]