Svar fra Energiminister vedr. bortfald af Grundbeløb

Steen Andersen har modtaget følgende svar fra Energiminister Lars Chr. Lilleholt på henvendelse ang. forhøjelse af varmeprisen for Øland Kraftvarmeværks forbrugere. Brev til Energiministeren Svar fra Lars Chr. Lilleholt vedr. bortfald af grundbeløb