INDKALDELSE GENERALFORSAMLING TIRSDAG d. 29. SEPTEMBER 2020 kl 19.30 I ØLAND MEDBORGERHUS

3. September 2020 Til Øland Kraftvarmeværks forbrugere. Indkaldelse til generalforsamling tirsdag 29 september 2019 kl. 19:30 i Øland Medborgerhus. Dagsorden. Valg af dirigent Beretning for det forløbne regnskabsår. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. Budget for indeværende drift år fremlægges. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.Beslutning om Øland Kraftvarmeværks fremtid , fortsat drift eller lukning. Fra Niras rådgivning vil der være 2 beregninger på: […]