Øland Kraftvarmeværk Amba – Information juli 2020.

Varmepris for varmeåret 2020 – 2021.

Varmeprisen nedsættes fra 790,- kr. til 690,- kr. excl. moms for 1 MWh. (1.000 kWh)

For et standardhus er det et fald i prisen på 2262,50kr incl. moms om året.

Folketingets energiaftale om hjælp til grundbeløbsværker.

Den 29. juni 2018 indgik alle Folketingets partier en ny energiaftale. Parterne bag energiaftalen er enige om, at der er behov for en hjælpende hånd til grundbeløbsværker, som ØKV, og deres kunder for at hjælpe værkerne med at håndtere eventuelle konsekvenser af grundbeløbets ophør. I energiaftalen er der derfor afsat 501,4 mio. kr. til fire initiativer:

  • Rådgivning til grundbeløbsværker og nødstedte varmekunder – 26 mio. kr.
  • Etableringsstøtte til eldrevne varmepumper, biomassekedler og solvarmeanlæg – 111,4 mio. kr.
  • Pulje til håndtering af strandede omkostninger – 294 mio. kr. (lukning af varmeværker)
  • Tilskudsordning til varmepumper på abonnement – 70 mio. kr.

Det har været en lang proces for Energistyrelsen at få en ansøgnings portal klar og det var først muligt at søge den 20. maj 2020.

ØKV har søgt og er bevilget rådgivning her i maj 2020.  Vi har holdt det første møde med rådgiver fra NIRAS. Der undersøges forskellige tiltag for at sænke varmeprisen, forbedret afkøling hos forbrugere, optimering af ledningsnettet, varmepumpe, samfunds økonomisk beregning, individuelle løsninger som fx varmepumpe, træpillefyr, m.m.

 Generalforsamling

Generalforsamling afholdes tirsdag den 29. september 2020 i Øland Medborgerhus.

Det er vigtigt at møde frem da det er generalforsamlingen, der kommer til at beslutte hvilke fremtidige løsninger der skal vælges for ØKV.

Med venlig hilsen
Øland Kraftvarmeværks bestyrelse.