Svar fra tidligere Energiminister vedr. bortfald af grundbeløb

Steen Andersen har modtaget følgende svar fra tidligere Energiminister Lars Chr. Lilleholt på tidligere henvendelse vedr. forhøjelse af varmeprisen for Øland Kraftvarmeværks forbrugere.

Fra: “lars lilleholt” <Lars.Lilleholt@ft.dk>
Til: “steen andersen”
Cc: kmo@danskfjernvarme.dk
Sendt: torsdag, 7. januar 2021 15:49:05
Emne: SV: Varmeværk.

Kære Steen Andersen.

Tak for dun mail. Jeg beklager det sene svar, men jeg har været ramt af en hård gang Corona, der har betydet at arbejdstempoet har været noget lavere end ellers.

Jeg forstår til fulde de udfordringer som Øland Kraftvarme værk har som følge af grundbeløbets ophør.

Da jeg endnu var minister på området blev der iværksat en pulje til de hårdest ramte værker og deres forbrugere. Puljen var tiltænkt værker som Øland Kraftvarmeværk med prisstigninger på det niveau som I har oplevet.

Jeg kan forstå på din henvendelse, at pengene ikke er kommet ud at virke. Det er ganske enkelt for dårligt, derfor har jeg i dag kontaktet direktør Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme. Han har bekræftet, at puljen ikke er blevet udbetalt, og at Dansk Fjernvarme har rykket ministeren. På den baggrund vil jeg nu gennem Folketinget spørge ministeren (Dan Jørgensen) om, hvorfor det ikke er sket, og hvad der er planen.

Du må gerne hilse din formand og takke for jeres henvendelse.

Godt nytår.

Venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt