Bestyrelsen

Bestyrelsen for Øland Kraftvarmeværk er efter generalforsamling september 2017:

Værket drives som en Andelsforening, AMBA.