Administration og kontakt

Administration:

Verdo Energy administrerer forbrugsafregninger for Øland Kraftvarmeværk.
Dette betyder, at du skal kontakte Verdo Energy hvis du har spørgsmål til din regning. – klik her for kontaktoplysninger.
Du kan kontakte Verdo Energy på telefon +45 9636 9999 mandag til fredag fra kl. 10.00-14.00.
Skal du flytte skal dette meldes til Verdo Energy. Dette gør du nemmest ved at udfylde en flyttemeddelelse.

Drift

VERDO har det daglige tilsyn med værket og døgnvagt i tilfælde af problemer. Telefon nummer på driftsvagten er 30649971.