Energibesparelser

Information om energibesparelser.
Øland Kraftvarmeværk har samarbejdsaftale om energirådgivning med Gjøl VVS om energibesparelser gennem Fjernvarmeserviceordning.
Aftalen startede i 2010.

Alle forbrugere ved Øland Kraftvarmeværk, får besøg af VVS montør, som laver serviceeftersyn af fjernvarmeanlægget.
Forbrugerne får en rapport (med anbefalinger til energibesparelser) og en servicemappe.
Serviceeftersynet sikre at der sker en god afkøling og en korrekt indstilling af anlægget. Derved sikres en besparelse for forbrugeren og Øland Kraftvarmeværk (lavere retur temperatur) som indirekte er til gavn for den enkelte forbruger. Serviceeftersyn foretages med 2 års interval og betalingen foregår over fjernvarmeopkrævningen.
Energibesparelsen tilfalder Øland Kraftvarmeværk.

Sidste nyt om energibesparelser fra 1 april 2017. Skal der være skriftlig aftale med
den enkelte forbruger før serviceeftersyn.