ØKV Takstblad

Takstblad for Øland Kraftvarmeværk AMBA:
Gældende for alle forbrugere fra 1. Juli 2020

Priser:
Excl. moms i kr. (Inkl. moms i kr)

 • Energipris pr kwH: 0,690 (0,8625)
 • Abonnement, alm. forbruger 4.500,00: (5.625,00)
 • Abonnement, storforbrugere, der opkræves i henhold til BBR oplysninger om erhverv pr m2: m2 16,92 (21,15)

Betalingsbetingelser:

 • Budgetteret forbrug og abonnement opkræves i 6 a’conto rater i august, oktober, december, februar, april og juni.
 • Betalingsfrist er den 10. i måneden. Er den 10. en weekend eller helligdag, er forfaldsdagen den først kommende hverdag.
 • Års-aflæsningen indhentes automatisk juni fra varmemåleren hos forbrugerne. Denne aflæsning danner grundlag for årsopgørelsen.
 • Ift. årsopgørelsen betales overskydende varmebidrag retur eller restindbetaling opkræves sammen med aconto-betalingen i juli.

Gebyrer:
Excl. moms i kr (Inkl. moms i kr)

 • Rykkebrev* 100,00
 • Lukkebrev* 100,00
 • Inkassogebyr 100,00 (125,00)
 • Lukkegebyr* 375,00
 • Genåbning i arbejdstiden 375,00 (468,75)
 • Genåbning uden for arbejdstid 750,00 (937,50)
 • Fogdegebyr* 700,00
 • Flyttegebyr ved selvaflæsning 65,00 (81,25)
 • Flyttegebyr med aflæsningsbesøg 270,00 (337,50)
 • Henstandsgebyr* 100,00
 • Ekstraordinær måleraflæsningsgebyr 200,00 (250,00)
 • Låsesmed efter regning vedr. lukkebesøg med fogeden

* ej pålagt moms

Tilslutningspriser
Excl. moms i kr (Inkl. moms i kr)

 • Tilslutning til ledningsnettet inkl. stikledning og måler: 25,000.00 (31,250.00)