Øland Kraftvarmeværk AMBA

Øland Kraftvarmeværk Amba – Information juli 2020.

Varmepris for varmeåret 2020 – 2021. Varmeprisen nedsættes fra 790,- kr. til 690,- kr. excl. moms for 1 MWh. (1.000 kWh) For et standardhus er det et fald i prisen på 2262,50kr incl. moms om året. Folketingets energiaftale om hjælp til grundbeløbsværker. Den 29. juni 2018 indgik alle Folketingets partier en ny energiaftale. Parterne bag energiaftalen er enige om, at der er behov for en […]

INDKALDELSE GENERALFORSAMLING ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019 KL. 19:30 I ØLAND MEDBORGERHUS

27. august 2019. Til Øland Kraftvarmeværks forbrugere. Indkaldelse til generalforsamling onsdag 25 september 2019 kl. 19:30 i Øland Medborgerhus. Dagsorden. Valg af dirigent Beretning for det forløbne regnskabsår. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. Budget for indeværende drift år fremlægges. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.   Indkomne forslag fra andelshaverne. Valg af bestyrelsesmedlemmer:    På valg er: Karsten Jensen, Bent Petersen, Frederik Møller. […]

Svar fra Energiminister vedr. bortfald af Grundbeløb

Steen Andersen har modtaget følgende svar fra Energiminister Lars Chr. Lilleholt på henvendelse ang. forhøjelse af varmeprisen for Øland Kraftvarmeværks forbrugere. Brev til Energiministeren Svar fra Lars Chr. Lilleholt vedr. bortfald af grundbeløb

General forsamling afholdt

Referat fra Generalforsamling september 2018 kan findes her: ØKV generalfors 24.sep 2018 Beretning for varmeåret 2017/2018 kan findes her: ØKV beretning 2017/2018

Indkaldelse Generalforsamling mandag 24 september 2018 kl. 19:30 i Øland Medborgerhus

29.august 2018. Til Øland Kraftvarmeværks forbrugere. Indkaldelse til generalforsamling mandag 24 september 2018 kl. 19:30 i Øland Medborgerhus. Dagsorden. Valg af dirigent Beretning for det forløbne regnskabsår. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. Budget for indeværende drift år fremlægges. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.   Indkomne forslag fra andelshaverne. Valg af bestyrelsesmedlemmer:    På valg er: Kresten Kodal Sørensen, Per Mortensen og Bjarne […]